Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. marts 2019

Kære fortiusser

Løbeklubben Fortius indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19:15-22:00

(OBS: Direkte indgang ude fra Gunnar Nu Hansens Plads)

Generalforsamlingen afholdes i Idrætsfritidsinstitutionen Skjolds lokale, Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø.

Klubben sørger for sandwich og drikkevarer til fremmødte, som har tilmeldt sig på forhånd via eventen i klubbens Facebook-gruppe senest mandag d. 25. marts

Derudover er der lodtrækning, blandt alle tilstedeværende ved generalforsamlingens afslutning, om ét startnummer til Etape København 2019 (værdi 750 kr.)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder medlemsforslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag d. 20. marts 2019. Benyt bestyrelsens e-mail: fortiusrun@gmail.com

Alle der har betalt kontingent for sæsonen 2018/2019 har stemmeret ved generalforsamlingen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, eller som suppleant, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen via fortiusrun@gmail.com, eller til træning, for at høre mere om hvad arbejdet i bestyrelsen består i.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til en hyggelig aften i forlængelse af onsdagstræningen.

Nedenstående finder I dagsordenen for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Løbeklubben Fortius

 

—————————————–

 

Dagsorden for generalforsamlingen i Løbeklubben Fortius onsdag d. 27. marts 2019

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2018

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 samt budget for 2019, herunder fremlæggelse af medlemsstatistik

4. Fastsættelse af medlemskontingent

På trods af den nuværende økonomi, og medlemssituationen i klubben, foreslår bestyrelsen at medlemskontingent på kr. 400,- samt festmedlemskabet på kr. 100,- forbliver uændret det kommende regnskabsår.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020:

Peter Kjær Bruun Johannessen
Mads Dinesen

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2019:

Viktor Nielsen (ønsker genvalg)

Henrik B. Graversen (ønsker ikke genvalg)

Sara Marie Jørgensen (ønsker ikke genvalg)

Suppleanter på valg:

Jonas Blomhøj (ønsker at stille op til bestyrelsen)

Signe Lemming (ønsker genvalg)

Rolf Nissen (ønsker ikke genvalg)

Revisor:

Revisor er på valg og bestyrelsen indstiller Bjarne Skaaning til posten

7. Eventuelt

 

Dialog omkring udvikling af klubben

Et hurtigt blik på medlemsudviklingen, siden stiftelsen i 2005, viser en positiv tilgang af nye medlemmer efterfulgt af en markant tilbagegang, siden 2010, på -15% årligt (i gennemsnit).

Trods adskillige tilgang, for at eksponere klubben udadtil, må bestyrelsen konstatere at de ikke har haft den ønskede effekt i form af en nettotilgang af nye medlemmer. Blandt tiltagene kan bl.a. nævnes: flyers, Facebook-side, bidrag af frivillige til motionsløb eller som medarrangør, samarbejde med AK73 og Royal Run 2018.

Samtidig med en øget interesse for løbemotion i befolkningen ser vi også at udbuddet af løbetilbud, de senere år, er eksploderet. Disse inkluderer bl.a. fitnesscentre og forskellige løbefællesskaber, som ofte er gratis.

Bestyrelsen er af dén holdning at Fortius, frem for at forsøge at konkurrere med løbetilbud der ofte er støttet økonomisk af kommercielle interesser, skal fokusere på at finde sin egen niche og fremhæve dét vi er gode til i Fortius. Netop denne afdækning har vi behov for medlemmernes inputs til.

Derfor inviterer vi hele klubben, denne aften, til en åben dialog omkring hvad der gør Fortius unik, og hvad vi kan gøre endnu bedre for at sikre Fortius i fremtiden fortsat er en attraktiv løbeklub med mere end bare løbetræning!

–oo0oo–